Vår verksamhet

Våra mål

Vårt främsta mål är att all barn som vistas på Stugan utvecklar en trygghet i sig själva, med oss pedagoger och i vår miljö då vi anser att inget barn kan utveckla nya kunskaper utan denna trygghet. Vi arbetar naturligtvis efter målen i läroplanen för förskolan (Lpfö18) och följer skollagen och andra styrdokument.

"Utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskligarättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på."

Lpfö18

 

Vi är anslutna till friluftsfrämjandet och är en Skogsmulle-förskola. Vi har skogsmulleverksamhet för alla avdelningar på förskolan. 

Knopp

Vår knoppverksamhet är för de allra minsta barnen. Vi går alltid till samma plats för att utveckla en trygghet hos barnen. I skogen så tränar vi motoriken, balansen och musklerna när vi rör oss över stock och sten. Naturen stimulerar till barnens nyfikenhet och det är viktigt att de tycker det är roligt att vistas i skogen!

Knytte

Denna verksamhet är en fortsättning på knoppverksamheten och här får de utforska skogen i sin egen takt. Vi börjar gå till olika platser varje gång för att vidga barnens erfarenheter och begrepp om skogen.

Skogsmulle

Vår mulleverksamhet utgår ifrån barns naturliga nyfikenhet och upptäckarglädje och utvecklar deras ansvar för allt som lever. I skogen kommer kunskap, gemenskap och rörelse under leken naturligt för barnen. De utvecklar sin grovmotorik och finmotorik och utvecklar en respekt för naturen och allt som finns där. Mulle brukar komma och hälsa på några ggr per termin och det är ett uppskattat inslag!

Alla barn och personal är medlemmar i friluftsfrämjandet.